Rätt kvalitet – till rätt pris – i rätt tid

Kvalitet är en naturlig del i Plåtmoduls sätt att arbeta. Företaget är certifierade i kvalitetssystemet ISO 9001, ISO 14001 och Svetsstandard 3834-2. Företagets mål är att hålla rätt kvalitetsnivå både på produkter och tjänster. För att uppnå denna målsättning arbetar vi med ständiga förbättringar och ett aktivt arbete med att hitta grundorsak, kortsiktiga åtgärder och långsiktiga lösningar på avvikelser.

För att detta arbete ska fungera måste ett stort engagemang , vilja och förståelse finnas bland alla medarbetare att gemensamt delta i förbättringsarbetet.

Plåtmodul är väl medveten om att nöjda kunder är nyckeln till framgång.

Plåtmodul AB
Hallevadsgatan 18
595 35 Mjölby

Telefon: 0142-29 99 40