Plåtmoduls svetsavdelning som är certifierade enligt 3834-2 består både av manuell- och robotsvetsning. Det finns idag 6 stycken platser för manuell svetsning och 2 stycken robotsvetsar. Avdelningen har hög flexibilitet och kan anpassas både för fåstyck och större serier efter behov. Senaste investeringen är en Andon svetsrobot hösten 2021

Plåtmodul AB
Hallevadsgatan 18
595 35 Mjölby

Telefon: 0142-29 99 40