Perfekt utförande i varje detalj
– med Exakt Precision

Besök oss på Elmia Subcontractor

13-16 november 2018 i Jönköping
Välkomna till monter A03:34

Vi är ett framgångsrikt industriföretag med hög kapacitet för tillverkning av stål- och plåtkomponenter

Under namnet Mjölby Plåtindustri startades verksamheten i Mjölby 1979. Genom åren har bolaget utvecklats från ett traditionellt plåtslageri till en tung- och högproducerande industri för tillverkning av stål- och plåtkomponenter. Kunderna till dagens Plåtmodul återfinns främst inom svensk tillverkningsindustri. 2018 är vi cirka 60 medarbetare verksamma i Mjölby.

Människorna som gör företaget

Kvalitet

        

Plåtmoduls huvudägare Rotage AB satsar i nya maskiner.
https://t.co/ee1s8fLcoL

Idag har några från personalen varit på studiebesök hos en av våra kunder Toyota.
Rundvandring i deras produktion med avslut i ”THE BT Wall OF FAME” med utställning av äldre truckar.

2

I går torsdagen den 30 augusti var vi ett glatt gäng från Plåtmodul som sprang, joggade och gick Mjölbyfemman som sen avslutades med en picknick.

En nöjd Anders Bengtsson som började som svetsare 2001 på Plåtmodul i Mjölby inviger den nya svetshallen.
Platschef/Produktionschef Mats Eriksson säger ”att den nya hallen skapar oss bättre förutsättningar att uppfylla högre kundkrav i form av bättre kvalité och kortare ledtider

3

Nu har vår nya fiberlaser Salvagnini L3 anlänt och börjat installeras

2
Läs in fler...

Plåtmodul AB
Hallevadsgatan 18
595 35 Mjölby

Telefon: 0142-29 99 40
Fax: 0142-29 99 41